Thay đổi số điện thoại trên giấy phép kinh doanh năm 2018

Với quyết định vừa được ban hành khi thay đổi số điện thoại từ 11 số sang 10 số khiến những doanh nghiệp lo lắng về vấn đề thay đổi số điện thoại trên giấy phép kinh doanh. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có thể dễ dàng trong việc thay đổi thì tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm như sau:

Trường hợp thay đổi số điện thoại  của doanh nghiệp, bạn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp uy tín

Tại Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung trên giấy phép kinh doanh

1. Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh

+ Thay đổi cổ đông, thành viên

+ Thay đổi những nội dung có trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty thì công ty phải báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh phải có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ do văn phòng luật cung cấp để tiết kiệm chi phí về thời gian cũng như tiền bạc.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh và uy tín

>> Xem thêm: Thành lập công ty dịch vụ quảng cáo

Nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh khi quý khách sử dụng dịch vụ do văn phòng luật cung ứng

– Tư vấn các nội dung về thay đổi đăng ký kinh doanh.

– Soạn thảo bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh.

– Thay mặt Quý khách tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Bàn giao cho doanh nghiệp các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh sau thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Tư vấn soạn thảo hồ sơ nội bộ doanh nghiệp sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật miễn phí cho khách hàng sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Gia Huy

Đánh giá bài viết