Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không phải xin quyết định chủ trương

Giấy chứng nhận đầu tư là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước cấp, đây là cơ sở pháp lý để các nhà đầu tư tiến hành hoạt động kinh doanh, đầu tư của mình. Để thay đổi các nội dung trong  giấy phép đầu tư thì chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Dưới đây là một số thủ tục làm hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư:

Quy trình thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư mới năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các công văn hướng dẫn tạm thời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì quy trình thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư.

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Đăng thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 4: Điều chỉnh hoặc cấp mới giấy phép đăng ký kinh doanh: chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề thực hiện quyền phân phối hàng hóa.

Hồ sơ thực hiện điều chỉnh đối với dự án đầu tư không phải xin quyết định chủ trương đầu tư

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điếm nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

+ Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý hợp pháp đối với nhà đầu tư là tổ chức.

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô đầu tư, vốn và phương án huy động vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

+ Văn bản chứng minh tài chính

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm.

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư.

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời hạn thực hiện thay đổi giấy phép đầu tư trong trường hợp không phải cấp quyết định chủ trương

Thời hạn thực hiện từ 10-15 ngày làm việc.

Lưu ý: Sau khi doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần thực hiện một số thủ tục để tránh các thủ tục pháp lý phát sinh ngoài ý muốn như sau:

+ Nếu doanh nghiệp thay đổi có thêm thành viên góp vốn mới cần lưu ý nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp và lưu ý góp đúng tiến độ

+ Doanh nghiệp lưu ý thủ tục báo cáo và các mẫu báo cáo của doanh nghiệp theo nội dung ghi nhận và nghĩa vụ báo cáo đầu tư của doanh nghiệp

+ Đối với các ngành nghề kinh doan mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

>>Xem thêm: Cơ quan có thẩm quyền thay đổi giấy phép kinh doanh

Gia Huy

 

Đánh giá bài viết