Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Việc đăng ký bản quyền phần mềm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bảo vệ chính tài sản của mình, ngăn chặn mọi tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai.

Phần mềm máy tính – Quyền sở hữu trí tuệ

Căn cứ Điều 1 của Luật sở hữu trí tuệ đã sửa đổi năm 2009, phần mềm máy tính còn được gọi là chương trình máy tính là một trong những đối tượng bảo hộ quyền tác giả. Theo Điều 14 của Luật này, phần mềm máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Tại sao phải đăng ký bản quyền phần mềm máy tính?

Đăng ký bản quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp hồ sơ đăng ký bản quyền cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Cục bản quyền tác giả để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm , chủ sở hữu quyền tác giả.

Đăng ký bản quyền tác giả không là thủ tục bắt buộc tuy nhiên đây là bước ghi nhận quan trọng để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho tác phẩm của chính tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Nếu chẳng may có tranh chấp xảy ra, chủ sở hữu không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình.

Trong thực tế, nhiều trường hợp rất khó chứng minh hoặc khó tìm ra chứng cứ chứng tỏ rằng ai là người đầu tiên sáng tạo ra chương trình hoặc phần mềm đó. Để tránh nguy cơ này, pháp luật bản quyền khuyến khích tác giả hoặc chủ sở hữu phần mềm máy tính đăng ký bản quyền cho phần mềm nhằm tạo cho tác giả bằng chứng về việc sáng tạo và đồng thời đẩy nghĩa vụ chứng minh ngược lại cho các đối tượng khác khi xảy ra tranh chấp.

Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

– Bản sao công chứng CMTND của các tác giả đối với chủ sở hữu là cá nhân, giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép hoạt động đối với chủ sở hữu là tổ chức.

– 02 đĩa CD ghi nội dung phần mềm

– Nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa thì phải có giấy tờ chứng minh quyền nộp hồ sơ.

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung

Các tài liệu phải được làm bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng/ chứng thực.

Thời hạn thẩm định thông thường cho việc cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm lầ 15 – 30 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ.

>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh năm 2018

Gia Huy

 

Đánh giá bài viết