Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là bước quan trọng trong việc bảo vệ sự xâm phạm của đối thủ cạnh tranh. Vì vậy bạn nên thực hiện đăng ký nhãn hiệu để được bỏ hộ trong phạm vi rộng nhất. Bạn có thể tìm đến những văn phòng cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hoặc tự tìm hiểu và thực hiện đăng ký. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký nhãn hiệu 2019.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009, thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu được quy định như sau:

+ Thẩm định hình thức: trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

+ Công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận về mặt hình thức.

+ Trong thời gian từ 01-02 tháng kể từ ngày có thông báo dự định cấp giấy chứng nhận, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

 

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

+ 02 tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

+ 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm, không nhỏ hơn 80mm

+ Chứng từ chứng minh đã nộp phí, lệ phí.

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp người thực hiện thủ tục không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu.

Cách tính phí đăng ký nhãn hiệu độc quyền theo quy định mới

Căn cứ theo thông tư số 263/2016/TT-BTC biểu thức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp cho thủ tục bảo hộ nhãn hiệu độc quyền như sau:

  1. Lệ phí nộp đơn đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/ dịch vụ

+ Nộp trực tiếp tại Cục SHTT: 180.000đ

+ Lệ phí nộp đơn nếu đơn kèm theo vật mang dữ liệu điện tử toàn bộ nội dung tài liệu đơn: 160.000đ

+ Lệ phí nộp đơn trực tuyến: 100.000đ

+ Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/ dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/ dịch vụ từ thứ 7 trở đi thu thêm 30.000đ

+ Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000đ/ 1 đơn

+ Lệ phí công bố đơn: 120.000đ

  1. Phí thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu cho mỗi nhóm sản phẩm dịch vụ có đến 6 sản phẩm/ dịch vụ: 300.000đ

+ Nếu có trên 6 sản phẩm/ dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/ dịch vụ từ thứ 7 trở đi thu thêm 60.000đ

+ Phí phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm có không quá 06 sản phẩm/ dịch vụ: 100.000đ

+ Phí thẩm định nhanh (thực hiệ thủ tục trước thời hạn): 300.000đ

  1. Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm/ dịch vụ: 60.000đ

+ Nếu có trên 6 sản phẩm/ dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/ dịch vụ từ thứ 7 trở đi thu thêm 20.000đ

  1. Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000đ

+ Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu có trên 01 nhóm sản phẩm/ dịch vụ thì từ nhóm thứ 2 trở đi phải nộp thêm:100.000đ/ 01 nhóm vượt quá

+ Lệ phí đăng bạ vă bằng bảo hộ: 120.000đ

+ Lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ:120.000đ

+ Phí cấp phó bản, bản cấp lại văn bằng bảo hộ:120.000đ.

>>Xem thêm: Thay đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh 

Gia Huy

Đánh giá bài viết