Thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung có trong giấy phép kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh.

Độc giả Lê Văn Mùi: Tôi xin hỏi thủ tục để thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp gồm những gì?

Trả lời:

Trường hợp công ty bạn muốn thay đổi về nội dung có trong giấy phép kinh doanh: thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi số thành viên, thay đổi thông tin thành viên,…công ty bạn phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh theo đúng pháp luật hiện hành. Công ty phải nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch đầu tư.

Hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

+ Thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh

+ Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh (Biên bản, Quyết định, Thông báo Thuế trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Thông bao thay đổi người đại diện trong trường hợp thay đổi người đại diện…)

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp người trực tiếp nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật

+ Chứng minh nhân dân người nộp hồ sơ.

Hiện nay, theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10/2018 sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi giấy phép kinh doannh thì thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và trong nghị quyết, quyết định, biên bản họp của hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh không bắt buộc phải đóng dấu chứng thực.

Sau khi nhận hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận và ra thông báo hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

>> Xem thêm: Thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh

Nơi giải quyết thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp tại Hà Nội là Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Tại Hà Nội có 2 địa điểm đó là tòa nhà B10A Khu đô thị Nam Trung Yên và 16 Cát Linh. Việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong nước diễn ra tại tòa nhà tòa nhà B10A Khu đô thị Nam Trung Yên, sơ sở còn lại liên quan đến doanh nghiệp cũng như giấy phép đầu tư nước ngoài.

Mức lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh

Như trường hợp của bạn, lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp là 200.000đ. Ngoài ra công ty sẽ phải đóng thêm lệ phí đăng công bố thông tin 300.000đ.

Chúc bạn thành công!

Gia Huy

Đánh giá bài viết