Quy định mới trong luật nghĩa vụ quân sự của thông tư 148/2018/TT-BQP

Mới đây bộ quốc phòng đã ban hành thông tư 148/2018/TT-BQP: Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, căn cứ vào luật nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015. 

Đọc thêm: Sinh viên không đăng ký tạm trú sẽ bị xử phạt như thế nào?

Luật nghĩa vụ quân sự, thông tư 148/2018/TT-BQP

luật nghĩa vụ quân sự

Thông tư 148/2018/TT-BQP thay thế cho thông tư 140/2015/TT-BQP có quy định như sau:

1. Tuổi đời:

– Công dân từ 18 đến hết 25 tuổi.

– Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khoá đào tạo của một trình độ đào tạo thì chuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị

– Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

– Tuyển chọn những công dân có sức khoẻ loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn đảm bảo các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khoẻ loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1.5 điop trở lên, viễn thị các mức độ), nghiện ma tuý, mắc HIV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

–  Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

– Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Lời kết

luật nghĩa vụ quân sự

Như mọi người thấy thì thông tư mới đã rõ ràng hơn về tuyển quân theo luật nghĩa vụ quân sự. Hi vọng công dân cả nước chấp hành tốt các luật mới được đề ra để tránh những hậu quả không đáng có.

Phan Anh

 

Đánh giá bài viết