Cổ đông lớn là gì? Phân biệt các loại cổ đông trong công ty cổ phần

Khi thành lập công ty cổ phần thì cổ đông là yếu tố không thể thiếu. Vậy, cổ đông là gì? Cổ đông lớn là gì? Các loại cổ đông trong công ty cổ phần khác nhau như thế nào? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để có câu trả lời các bạn nhé.

1. Cổ đông là gì?

cổ đông lớn là gì

Theo khoản 2 điều 3 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Cổ phần chính là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và cũng chính là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần.

Tuy nhiên, công ty cổ phần bắt buộc phải có tối thiểu 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa.

2. Cổ đông lớn là gì?

cổ đông lớn là gì

Theo quy định tại khoản 9 điều 6 Luật chứng khoán thì:

Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

3. Phân biệt các loại cổ đông trong công ty cổ phần

3.1 Cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập phải sở hữu ít nhất một cố phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Có thể nhận thấy rằng: cố đông sáng lập cũng chính là cổ đông phổ thông

Cổ đông sáng lập bị hạn chế quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phỏ thôn trong 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Chỉ được tự do chuyền nhượng cho cổ đông sáng lập khác.

Phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông nếu chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập.

Cổ đông sáng lập có nghĩa vụ phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

cổ đông lớn là gì

3.2 Cổ đông phổ thông

Cổ đông phổ thông là người sở hữu cổ phần phổ thông.

Cổ đông phổ thông được tự do chuyển nhượng cố phẩn trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập bị hạn chế trong 03 năm sau khi thành lập.

3.3 Cổ đông ưu đãi

Cổ đông ưu đãi là người sở hữu cổ phần ưu đãi.

Cổ đông ưu đãi bao gồm 4 loại:

iconCổ đông ưu đãi biểu quyết.

iconCổ đông ưu đãi cổ tức.

iconCổ đông ưu đãi hoàn lại.

iconCổ đông ưu đãi khác theo Điều lệ công ty.

Về quyền chuyển nhượng cổ phần thì cổ đông ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Công Nghệ Số Hóa mong rằng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với bạn đọc. Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhật nhưng thông tin mới và HOT nhất nhé!

Bắc Nguyễn

Đánh giá bài viết