Cơ quan có thẩm quyền thay đổi giấy phép kinh doanh

Hỏi: Hiện nay công ty của tôi vẫn hoạt động bình thường, do nhu cầu mở rộng kinh doanh tôi muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mà trước đây công ty chưa đăng ký kinh doanh. Vậy tôi phải thực hiện thủ tục như thế nào? Và thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh ở đâu? Mong luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề này.

Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh ( Ảnh minh họa)

Trả lời:

Thứ nhất, về bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật

Căn cứ Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Gấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

b) Ngành, nghề bổ sung hoặc thay đổi

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp có nhu cầu, Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Với trường hợp của bạn, bạn phải làm hồ sơ thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đã đăng ký trước đây. Hiện nay trên Giấy phép kinh doanh không còn ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tuy nhiên toàn bộ ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đều được lưu trữ trên cổng thông tin quốc gia. Vì vậy bạn cần phải thực hiện thủ tục này.

Hồ sơ thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh bao gồm:

• Thông báo về việc thay đổi giấy phép kinh doanh.

• Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. 3. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

• Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

• Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh.

• Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề.

• Tài liệu khác đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thứ hai, về cơ quan thẩm quyền giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết về việc thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội là Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. Sở kế hoạch có hai địa điểm là tòa nhà B10 A Khu đô thị Nam Trung Yên và 16 Cát Linh. Việc thay đổi giấy phép kinh doanh tại Hà Nội của doanh nghiệp trong nước diễn ra tại tòa nhà B10 A Khu đô thị Nam Trung Yên, còn cơ sở còn lại liên quan đến doanh nghiệp cũng như giấy phép đầu tư nước ngoài.

Gia Huy

Đánh giá bài viết