Trường hợp nào cần tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục bắt buộc đối với các nhà đầu tư khi thay đổi nội dung trong dự án đầu tư của mình. Bởi thế, để dự án đầu tư được thực hiện nhanh chóng và đúng luật thì các chủ đầu tư cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sao cho phù hợp với hoạt động thực tiễn. Sau đây công ty luật Trí Nam xin đưa ra một số trường hợp cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

1. Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Mã số dự án đầu tư ;

– Tên, địa chỉ của nhà đầu tư ( Số điện thoại, Fax, Email, Website) ;

– Tên dự án đầu tư;

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng ;

– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư ;

– Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn) ;

– Thời hạn hoạt động của dự án;

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;

– Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có);

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi về một trong những nội dung trên thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2.Dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư luật Trí Nam

– Tư vấn sơ bộ các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

– Giúp doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

– Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư tại Việt Nam.

Nguyễn Huyền

Đánh giá bài viết