Những thay đổi mới về đăng ký kinh doanh từ ngày 10/10/2018

Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10/2018 sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh giá rẻ

Theo đó khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh thì thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và trong nghị quyết, quyết định, biên bản họp của hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh không bắt buộc phải đóng dấu chứng thực.

Bổ sung quy định: Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Ngoài ra, Nghị định 108/2018/NĐ-CP bỏ quy định về việc doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.

Không yêu cầu nộp bản sao Điều lệ hoặc tương đương khác của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức khi Công ty TNHH một thành viên nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, Nghị định bổ sung quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Điều 25a). Theo đó, hồ sơ gồm có Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh bản chính, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. (Điều 37) Sửa đổi về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng, đăng ký doanh nghiệp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (Điều 38); đăng ký thay đổi điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn (Điều 44); công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Điều 55); xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo (Điều 62); trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều 63).

Gia Huy

Đánh giá bài viết