Những thay đổi trong mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021

Mức đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề không chỉ người lao động mà cả các doanh nghiệp, công ty sử dụng lao động cũng quan tâm. Vậy mức đóng bảo hiểm xã hội 2020 được áp dụng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 có gì thay đổi?

Có hai yếu tố ảnh hưởng tới mức đóng bảo hiểm xã hội 2021 là tỷ lệ đóng và mức tiền lương của các tháng đóng bảo hiểm.

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội 2021

Căn cứ theo Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

Tỷ lệ đóng mức đóng bảo hiểm đối với người lao động Việt Nam

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2020

Tỷ lệ đóng mức đóng bảo hiểm đối với người lao động nước ngoài

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2020

Kết luận: tỷ lệ mức đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2020 không có gì thay đổi

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2020

  • Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
Vùng Người làm việc trong điều kiện bình thường Người đã qua học nghề, đào tạo nghề Người đã qua học nghề, đào tạo nghề làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Người đã qua học nghề, đào tạo nghề làm việc trong môi trường đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Vùng I 4.420.000 4.729.400 4.965.870 5.060.458
Vùng II 3.920.000 4.194.400 4.404.120 4.488.008
Vùng III 3.430.000 3.670.100 3.853.605 3.927.007
Vùng IV 3.070.000 3.284.900 3.449.145 3.514.843

Lưu ý:

iconMức lương đóng bảo hiểm tối thiểu không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc công việc hoặc chức danh giản đơn trong điều kiện lao động bình thường

iconMức đóng bảo hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh phải học nghề hoặc đào tạo nghề

iconMức đóng phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

iconMức đóng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong môi trường đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

iconMức lương bảo hiểm tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở:

iconTừ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020:

Mức lương tháng đóng BHXH tối đa = 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng

iconTừ ngày 01/07/2020 đến ngày 31/12/2020:

Mức lương tháng đóng BHXH tối đa = 20 x 1,6 = 32 triệu đồng/tháng

Kết luận: so sánh với mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 2019 có thể thấy mức đóng bảo hiểm xã hội 2020 có thay đổi và có tăng lên không nhiều.

Mức đóng bảo hiểm xã hội 2020

Hy vọng với thông tin về việc thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội 2021 bên trên sẽ giúp ích được cho người lao động và các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm.

>>> Mời xem thêm: So sánh lợi ích của bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hội

Phương Anh

Đánh giá bài viết