Bảo hiểm kết hợp con người – bạn đã hiểu đúng!

Bảo hiểm kết hợp con người hay còn gọi là bảo hiểm thân thể là Gói sản phẩm mà các doanh nghiệp, nhà máy, công ty, các đơn vị tập thể  mua để bảo vệ quyền lợi bảo hiểm cho các công nhân. Trước khi nắm được các quy tắc bảo hiểm kết hợp con người của Bảo Việt thì quý khách hàng cần nắm rõ khái niệm Người được bảo hiểm và Người thụ hướng để biết ai sẽ được Bảo Việt bảo vệ. Mời bạn đọc cùng Công Nghệ Số Hóa tìm hiểu qua bài viết dưới đây

1. Đối tượng bảo hiểm kết hợp con người

Người được bảo hiểm: là người có tên trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm và được hưởng quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm.

Người thụ hưởng: Là người được chỉ định nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hoặc là người thừa kế theo pháp luật trong trường hợp không có chỉ định

Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt nam từ 16 đến 65  tuổi. Trường hợp người được bảo hiểm tham gia tái tục liên tục theo Đơn bảo hiểm này Bảo hiểm từ năm 65 tuổi, Bảo Việt nhận bảo hiểm đến tối đa đến 70 tuổi. Trong mọi trường hợp không nhận bảo hiểm cho những người trên 70 tuổi

Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau :

Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.

Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật,  thương tật.

2. Phạm vi bảo hiểm

Điều kiện A: Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Điều kiện B: Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn

Điều kiện C: Trường hợp nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

3. Đặc điểm nôi trội bảo hiểm kết hợp con người

Phí bảo hiểm rẻ

Không cần khám sức khỏe trước khi nhận bảo hiểm

Thủ tục đơn giản

Bồi thường nhanh chóng

Hồ sơ yêu cầu bồi thường đơn giản

Không phân biệt tuyến điều trị bệnh (Nằm viện ở bất kỳ bệnh viện nào trên toàn quốc đều được chi trả)

4. Biểu phí và các quyền lợi

Phí bảo hiểm/năm

phí bảo hiểm kết hợp con người

Biểu phí ngắn và dài hạn

Biểu phí ngắn hạn

phí bảo hiểm kết hợp con người ngắn hạn

Biểu phí dài hạn

phí bảo hiểm con người dài hạn

5. Hợp đồng bảo hiểm

Các tập thể và cá nhân có yêu cầu tham gia bảo hiểm phải có trách nhiệm điền đầy đủ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của Bảo hiểm Bảo Việt), Bảo hiểm Bảo Việt sẽ ký Hợp đồng bảo hiểm với các tập thể đó kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm hoặc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân. Giấy yêu cầu của người tham gia bảo hiểm là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.

bảo hiểm kết hợp con người

6. Thủ tục trả tiền bảo hiểm

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm

Khi yêu cầu Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho Bảo hiểm Bảo Việt các giấy tờ sau đây trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày người được bảo hiểm điều trị ổn định, ra viện hoặc chết :

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc bản sao trích danh sách người được bảo hiểm).

Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn ( trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn).

Các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ, đơn thuốc . . .

Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm chết).

Chi trả tiền bảo hiểm

Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Số tiền bảo hiểm được trả cho người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được uỷ quyền.

Trường hợp người được bảo hiểm, người được ủy quyền hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các quy định trong Điều khoản này, Bảo hiểm Bảo Việt có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tùy theo mức độ vi phạm.

Với những quy tắc bảo hiểm kết hợp con người mà Công Nghệ Số Hóa vừa chia sẻ, hy vọng sẽ giúp bạn đọc có những thông tin bổ ích và chọn lựa được gói bảo hiểm ưng ý.

Bắc Nguyễn

Đánh giá bài viết