TBD là gì? Một số ý nghĩa phổ biến của TBD

TBD là gì? Tbd là viết tắt của nhiều từ khác nhau, tùy thuộc vào tưng lĩnh vực mà mang những ý nghĩa khác nhau. Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ các ý nghĩa phổ biến nhất của tbd.

tbd là gì

Tbd là gì?

TBD = To be determined: Cần được xác định

TBD = To be defined: Được định nghĩa/Cần được định nghĩa

TBD = To be delivered: Bàn giao/Được bàn giao

TBD = To be designed: Được thiết kế

TBD = To be documented: Được ghi nhận/ghi chép

TBD = To be discussed: Sẽ được thảo luận

TBD = To be declared: Được tuyên bố/Được khai báo

TBD = To be derived: Được dẫn xuất/Có nguồn gốc

TBD = To be dated: Được đóng dấu

TBD = To be developed: Được phát triển

TBD = To be decided: Được quyết định

TBD = To be done: Đã làm xong

Hy vọng, với những viết tắt của TBD phổ biến trên đây sẽ giúp các bạn có được câu trả lời mà các bạn đang tìm kiếm.

Bắc Nguyễn

5/5 - (1 bình chọn)