Du học Nhật Bản – Danh sách 40 trường đại học khu vực Tokyo

Danh sách các trường đại học khu vực Tokyo – Nhật Bản, khối ngành, địa chỉ trường…

STT Tỉnh Thành phố Tên trường
1 Tokyo Adachi-ku Tokyo Johoku Japanese Language School
2 Tokyo Arakawa-ku Akamonkai International Language Academy
3 Tokyo Arakawa-ku Akamonkai International Language Academy, Nippori College
4 Tokyo Arakawa-ku Dynamic Business College
5 Tokyo Arakawa-ku Intenational Education Culture Center
6 Tokyo Bunkyo-ku Institute of Japanese-Chinese Studies
7 Tokyo Bunkyo-ku Japanese Language Institute, Asian Students Cultural Association
8 Tokyo Bunkyo-ku Takushoku University, Intensive Japanes
9 Tokyo Bunkyo-ku Waeb Education Institute
10 Tokyo Chiyoda-ku Chiyoda International Language Academy
11 Tokyo Chiyoda-ku Kokusai Gaigogal
12 Tokyo Chiyoda-ku Kudan Institute of Japanese Language & Culture
13 Tokyo Chiyoda-ku Nissin Academy Japanese Language School
14 Tokyo Chiyoda-ku OHARA Japanese Language School
15 Tokyo Chiyoda-ku YMCA Tokyo Japanese Language School
16 Tokyo Chuo-ku Intenational Institute of Japanese Language, The
17 Tokyo Edogawa-ku Jishugakkan Japanese Language Institute
18 Tokyo Edogawa-ku Toho Intenational College
19 Tokyo Edogawa-ku Tokyo Bay Side Japanese School
20 Tokyo Edogawa-ku Tokyo Language Education Academy
21 Tokyo Edogawa-ku Tokyo Masuda Japanese Language School
22 Tokyo Edogawa-ku Tokyo Language School
23 Tokyo Fussa-shi New Japan Academy
24 Tokyo Fussa-shi Tokyo Hirata Japanese Language School
25 Tokyo Hachioji-shi Soka University, The Institute of the Japanese Language (Special Course)
26 Tokyo Hachioji-shi Tokyo Intenational Exchange School
27 Tokyo Hino-shi Gakuhou Japanese Language Institute
28 Tokyo Hino-shi Tokyo West Intenational Education Academy
29 Tokyo Itabashi-ku An Language School Narimasu
30 Tokyo Itabashi-ku Fuji Intenational Language Institute, Itabashi
31 Tokyo Itabashi-ku Kokusho Japanese Language School
32 Tokyo Itabashi-ku Shukutoku Japanese Language School
33 Tokyo Itabashi-ku Urawa Intenational School
34 Tokyo Katsushika-ku Hana Intenational Academy
35 Tokyo Katsushika-ku Joto Japanese School
36 Tokyo Katsushika-ku Sun-A Intenational Academy
37 Tokyo Katsushika-ku TIJ Tokyo Institute of Japanese
38 Tokyo Kita-ku A.    T. 1. Tokyo Japanese Language School
39 Tokyo Kita-ku Aisia Fellowship Society Japanese Language School
40 Tokyo Kita-ku Japanese Language School Affilicated with Chuo College of Technology


Gia Huy

Đánh giá bài viết