Các lệnh AutoCad hay dùng (P2)

Hôm nay Công Nghệ Số Hóa sẽ tiếp tục tổng hợp và giới thiệu đến các bạn phần còn lại, những phím tắt nên biết để có thể sử dụng trong học AutoCad một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn.

các lệnh autocad cơ bản và nâng cao

Các phím tắt bật/tắt tính năng và quản lý màn hình làm việc

Ctrl+E: Bật/tắt hiển thị tọa độ

Ctrl+G: Bật/tắt màn hình lưới

Ctrl+E:  Bật/tắt Cycle isometric planes

Ctrl+F: Bật/tắt chế độ truy bắt điểm Snap

Ctrl+H: Bật tắt chế độ lựa chọn Group

Ctrl+Shift+H: Bật/tắt toàn bộ công cụ làm việc

Ctrl+I: Bật/tắt Coords

Ctrl+Shift+I: Bật/tắt điểm hạn chế trên đối tượng

Quản lý màn hình

Ctrl+0 (zero): Làm sạch màn hình

Ctrl+1: Bật thuộc tính của đối tượng

Ctrl+2: Bật tắt Design Center 

Ctrl+3: Bật/tắt công cụ Palette

Ctrl+4: Bật tắt cửa sổ Sheet Set Palette

Ctrl+6: Bật/tắt cửa sổ quản lý DBConnect

Ctrl+7: Bật/tắt  cửa sổ Markup Set Manager

Ctrl+8: Bật/tắt nhanh máy tính

Ctrl+9: Bật/tắt cửa sổ Command

Quản lý bản vẽ

Ctrl+N: Tạo mới bản vẽ

Ctrl+S: Lưu bản vẽ

Ctrl+O: Mở bản vẽ

Ctrl+P: Mở hộp thoại in

Ctrl+Tab: Chuyển qua lại giữa các đối tượng

Ctrl+Shift+Tab: Chuyển qua bản vẽ trước đó

Ctrl+Page Up: Chuyển về tab trước đó trong bản vẽ hiện tại

Ctrl+Page Down: Chuyên sang tab tiếp theo trong bản vẽ hiện tại

Ctrl+Q: Thoát

Ctrl+A: Chọn tất cả các đối tượng

Các phím tắt bật/tắt chế độ vẽ

F1: Hiển thị cửa sổ giúp đỡ 

F2: Bật/tắt cửa sổ lịch sử lệnh

F3: Bật/tắt chế độ truy bắt điểm Snap

F4: Bật/tắt chế độ truy bắt điểm 3DOsnap

F5: Bật/tắt chế độ Isoplane

F6: Bật/tắt chế độ Dynamic UCS

F7: Bật/tắt chế độ lưới 

F8: Bật/tắt chế độ ortho

F9: Bật/tắt chế độ truy bắt điểm

F10: Bật/tắt chế độ polar

F11: Bật/tắt chế độ object snap tracking

F12: Bật/tắt chế độ hiển thị thông số con trỏ chuột dynamic input

Phím tắt quản lý Workflow

Ctrl+C: Sao chép đối tượng

Ctrl+X: Cắt đối tượng

Ctrl+V: Dán đối tượng  

Ctrl+Shift+C: Sao chép vào clipboard với điểm mốc

Ctrl+Shift+V: Dán dữ liệu theo khối

Ctrl+Z: Hoàn tác lại thao tác cuối

Ctrl+Y: Thực hiện lại thao tác cuối

Ctrl+ hoặc Ctrl+\ Hủy lệnh hiện tại

ESC: Hủy lệnh hiện tại

Hy vọng các lệnh cad cơ bản và các lệnh cad nâng cao ở trên sẽ có ích cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc với phần mềm AutoCad.

>>> Xem thêm:Các lệnh AutoCad hay dùng (P1)

Đánh giá bài viết