dạy trẻ quản lý tiền

Dạy trẻ quản lý tiền từ sớm, nên hay không nên?

0

Với truyền thống dạy dỗ tại nước ta, không nên cho trẻ con tiếp xúc với tiền. Tuy nhiên ở nước ngoài, việc dạy trẻ quản lý tiền sớm lại vô cùng phổ biến.

Thông báo mới nhất Google